Skip navigation
درباره دانشکده
اخبار
اعضای هیات علمی
دانشجویان دکتری
کارکنان
گروه‌های آموزشی
آزمایشگاه
کارگاه
نشریات علمی دانشکده
تابلو اعلانات
چارت آموزشی
دانشکده مهندسی معدن، ژئوفیزیک و نفت

رئیس دانشکده: علیرضا عرب امیری
دانشكده مهندسي معدن، نفت و ژئوفيزيك دانشگاه شاهرود در حالي پاي به چهل سالگي خود مي­ نهد؛ كه با 23 عضو هيات­ علمي تمام وقت و 4 عضو هيات علمي وابسته اداره مي­شود. از اين تعداد، 6 نفر در رتبه استاد، 8 نفر دانشيار و 13 نفر استاديار مي­ باشند. در كنار اين افراد، 8 نفر كارشناس زبده نيز در حال خدمت در جهت اهداف دانشكده­ اند. در حال حاضر خدمات آموزش و پژوهشي دانشكده در چهار گرايش دكتري (اكتشاف، استخراج، مكانيك سنگ و فرآوري مواد معدني)، یازده گرايش كارشناسي ­ارشد (اكتشاف معدن، استخراج معدن، ژئوالكتريك، لرزه­ شناسي، ثقل­ سنجي، مغناطيس­ سنجي، مكانيك­ سنگ، تونل و فضاهای زیرزمینی، اكتشاف نفت، حفاري و بهره­ برداري از منابع نفت و فرآوري مواد معدني) و دو گرايش كارشناسي (اكتشاف معدن و استخراج معدن) به دانشجويان و محققان ارائه مي­شود. اين دانشكده هم­ اكنون از خدمات آزمايشگاهي در قالب 13 آزمايشگاه مستقل بهره مي­ برد و همه اين آزمايشگاه­ ها در حال خدمات­ رساني به دانشگاهيان، شركت ­ها و موسسات خارج دانشگاه هستند. فعاليت همكاران ما در دانشكده سبب گرديده كه در كشور به عنوان اولين پشتوانه طرح ­هاي انرژي­ هاي نو (منابع زمين­ گرمايي) معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري قرار گيريم. مستندات علمي و پژوهشي دانشكده و تمامي متخصصين و محققين كشور نيز به طور فعال و با جديت در سه مجله علمي و پژوهشي معتبر دانشكده با عناوين Journal of Mining and Environment (JME)، "تونل و فضاهاي زيرزميني" و "پژوهشهای ژئوفیزیک کاربردی" منتشر مي­شود.

تلفن تماس: 02332392205
تلفن داخلی: 02332395509
ایمیل: mine@shahroodut.ac.ir
اخبار رويدادها
همه خبرها...
استخراج معدن
. حسين میرزائی نصیرآباد  
. رامین رفیعی  
. رضا خالوکاکائی  
. سید رحمان ترابی  
. سیدمحمد اسماعیل جلالی   http://www.jalalisme.sstp.ir
. فرهنگ سرشکی  
. محمد عطائی  
. محمد کارآموزیان مدیر گروه  
. مهدی نوروزی  
اکتشاف معدن
. آرزو عابدی  
. ابوالقاسم کامکار روحانی   http://sites.google.com/site/kamkarr/
. امین روشندل کاهو مدیر گروه  
. ایرج پیروز (استاد مدعو)  
. بهزاد تخم چی   http://membership.sciencepublishinggroup.com/tokhmechi/
. حمید آقاجانی  
. سوسن ابراهیمی  
. سید رضا قوامی ریابی  
. علی مرادزاده  
. علی نجاتی کلاته  
. علیرضا عرب امیری رئیس دانشکده  
. فرامرز دولتی ارده جانی (استاد مدعو)   https://rtis.ut.ac.ir/cv/fdoulati/
. مجید انصاری جعفری  
. منصور ضیائی  
. مهرداد سلیمانی منفرد  
ژئوفیزیک
. ابوالقاسم کامکار روحانی مدیر گروه   http://sites.google.com/site/kamkarr/
. امین روشندل کاهو  
. ایرج پیروز (استاد مدعو)  
. حمید آقاجانی  
. علی مرادزاده  
. علی نجاتی کلاته  
. علیرضا عرب امیری رئیس دانشکده  
. مهرداد سلیمانی منفرد  
کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی
. اصغر عزیزی  
. سید ضیاء الدین شفائی (استاد مدعو)   https://rtis.ut.ac.ir/cv/zshafaie/
. محمد کارآموزیان مدیر گروه  
. محمد جهانی چگنی   https://sites.google.com/site/mjahani1983/
. کیومرث سیف پناهی شعبانی  
مکانیک سنگ
. احمد رمضان زاده  
. حسين میرزائی نصیرآباد  
. سید رحمان ترابی  
. سیدمحمد اسماعیل جلالی   http://www.jalalisme.sstp.ir
. شکراله زارع  
. مجید نیکخواه  
. محمد کارآموزیان مدیر گروه  
دانشجویان دکتری مهندسی معدن، ن
. مهدى  
. Allahyar Khojamli  
. امیر آزادمهر  
. سیداحمد ابوالقاسمی فر  
. مسعود اخیانی  
. علی ارین فر  
. سید رضا ال نبی  
. عنایت اله امامی میبدى  
. حاصل امینی خوشالان  
. محمد انه منگلی  
. حسین اینانلو عربی شاد  
. مجتبی باوندسوادکوهی  
. المیرا تجویدى عصر  
. حمید ثابتی  
. محمد جعفری  
. هانیه جلایرى  
. حمید جهانشاهی  
. محرم جهانگیرى  
. امیر جولایی  
. سیدمرتضی حسینی  
. سیدمهدى حسینی  
. علی حیدرى  
. مجید خانی خرشکی  
. محمد خراشادی زاده  
. وحید خسروى  
. مرتضی خسروی کوهبانی  
. رحمان داراى  
. میثم داود آبادى فراهانی  
. مجتبی دهقانی تفتی  
. محمد رضایی  
. رامین رفیعی  
. سید رسول رمضان نیا  
. بیژن روشن روان  
. مهدی زارع  
. نادر زیاری  
. میثم سالكی  
. اكبر سالمی  
. امید سعیدى  
. حمید سلطانیان  
. امیر سلیمی  
. سیدمحمد سیدعلیزاده گنجی  
. حسین شاهی  
. فریدون شریفی  
. یحیی شمس گردکانه  
. حامد شیرازى  
. امیر صفاری  
. سمانه صفرى  
. حمید صیفی  
. محمدمهدى طاهرنژاد  
. عادل طاهرى  
. سمیه طبسی  
. عین الله عامری  
. معبود عسگرى مهرآبادى  
. حسین علی اکبری بیدختی  
. سجاد علیزاده كاكلر  
. هادى فتحی پور آذر  
. حامد فضلیانی  
. رضا قاسمی  
. جواد قیاسی فریز   https://www.researchgate.net/profile/Javad_Ghiasi-Freez
. محمد لطفی   https://ir.linkedin.com/in/mohammadlotfi
. مجید محسنی  
. بهمن محمدى  
. سجاد محمدى  
. ایرج مداحی  
. ابوالفضل مرادى  
. فرزاد مرادپورى  
. سهیل مهاجرانی  
. محمدجواد نصری فخرداود  
. حمیدرضا نظارت  
. مهدى نوروزى  
. علی نورى قراحسنلو  
. سیدمسعود هاشمی احمدى  
. احمد واعظیان  
. سهیل پوررضا  
. مرتضی کرمی  
استخراج معدن
عنوان توضیحات مقطع
مهندسی استخراج معدن دکترای تخصصی
مهندسی استخراج معدن کارشناسی ارشد
مهندسی استخراج معدن کارشناسی
اکتشاف معدن
عنوان توضیحات مقطع
مهندسی اکتشاف معدن دکترای تخصصی
مهندسی اکتشاف معدن کارشناسی ارشد
مهندسی اکتشاف معدن کارشناسی
ژئوفیزیک
عنوان توضیحات مقطع
ژئوالکتریک کارشناسی ارشد
گراني سنجي کارشناسی ارشد
لرزه شناسي کارشناسی ارشد
ژئومغناطیس کارشناسی ارشد
نفت
عنوان توضیحات مقطع
مهندسی اکتشاف نفت کارشناسی ارشد
مهندسي حفاري و بهره برداري نفت کارشناسی ارشد
کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی
عنوان توضیحات مقطع
فرآوری مواد معدنی کارشناسی ارشد
فرآوری مواد معدنی دکترای تخصصی
مکانیک سنگ
عنوان توضیحات مقطع
مکانیک سنگ کارشناسی ارشد
مکانیک سنگ دکترای تخصصی
تونل و فضاهای زیرزمینی
عنوان توضیحات مقطع
تونل و فضاهای زیرزمینی کارشناسی ارشد
مهندسی معدن
عنوان توضیحات مقطع
مهندسی معدن کارشناسی
آزمایشگاه مکانیک سنگ
اين آزمايشگاه براي اهداف آموزشي و تحقيقاتي تجهيز شده است و داراي امكاناتي از قبيل : دستگاه هاي مغز ه گيري، دستگاه هاي برش و تسطيح مغزه، دستگاه هاي مربوط به تعيين انديسهاي فيزيكي سنگ، دستگاه انداز ه گيري كشش غير مستقيم، دستگاه اندازه گيري مقاومت فشاري، دستگاه انداز ه گيري مقاومت بار نقطه اي، دستگاه آزمايش شاخص دوام، چكش اشميت، دستگاه انداز ه گيري مقاومت برشي درزه، دستگاه خمش سه و چهار نقطه اي، دستگاه آزمايش سايش لوس آنجلس، ميكروسكوپ پلاريزان، دستگاه لاشه بر سنگ، سري سرند ها، دستگاه شبيه ساز حفار يهاي بزرگ مقطع
آزمایشگاه کانه آرایی و فلوتاسیون
تجهيزات اصلي: جداکننده مغناطیسی جداکننده الکترواستاتیک فلوتاسیون مکانیکی فلوتاسیون ستونی کلایسفیر مارپیچ هیدروسیکلون جیگ ماشین میز لرزان آسیای گلوله ای آسیای میله ای آسیای غلطکی آسیای دیسکی آسیای گلوله ای گریز از مرکز سنگ شکن فکی سنگ شکن مخروطی پمپ باد (کمپرسور) فیلتر پرس خشک کن (آون) کوره (دمای 1000 سانتیگراد) ترازوی تا 20 کیلوگرم ترازوی الکترونیکی ترازوی الکترونیکی دقت بالا دستگاه آب مقطرگیری سرند در ابعاد مختلف دستگاه شیکر خشک دستگاه شیکر تر دستگاه pH متر همزن الکتریکی میکروسکوپ
آزمایشگاه طراحی معدن
در اين آزمايشگاه اصول و روشهاي طراحي معادن آموزش داده مي شود و دانشجويان حين يادگيري درس مربوطه و يا پروژه هاي تحقيقاتي خود از ان استفاده مي كنند
آزمایشگاه تهویه در معادن
این آزمایشگاه در حال تجهیز و راه اندازی می باشد
معدن آموزشی دهملا
معدن آموزشی زغالسنگ دهملاکه یک معدن واقعی با دو شبکه زیر زمینی شامل تونل های عمود بر لایه و دویل های ارتباط با سطح زمین است، در نوع خود در ایران و بلکه در سطح دنیا کم نظیر می باشد. ضخامت لایه زغالسنگ این معدن حدود 1 متر و شیب آن حدود 30 درجه می باشد و چون این شرایط تقریباٌ در میان معادن زغالسنگ ایران متداول می باشد، نتیجه تحقیقات در این معدن می تواند در داخل کشور کاربرد داشته باشد. این معدن که به صورت سیستماتیک و بر اساس ضوابط ایمنی و مهندسی طراحی شده است، در 30 کیلومتری غرب شاهرود و در مسیر جاده تهران، در دامنه رشته کوه البرز واقع است. شایان ذکر است که معدن و تاسیسات و محدوده وسیعی از منطقه به طور کامل در تملک دانشگاه می باشد و هم اینک از دانشگاه های دیگر که دارای رشته مهندسی معدن و زمین شناسی می باشند، به این منطقه مراجعه و فعالیت هایی نظیر برداشت، بازدید و نقشه برداری زیرزمینی را انجام می دهند. این معدن دارای امکاناتی از قبیل: کمپرسورخانه، چراغخانه و تجهیزات تهویه و شبکه هوای فشرده است.
آزمایشگاه سنگ شناسی
این آزمایشگاه برای آموزش سنگ شناسی و همچنین مطالعات تحقیقاتی دانشجویان و اعضای هیات علمی مورد استفاده قرار می گیرد.
آزمایشگاه کانی شناسی
این آزمایشگاه برای آموزش شناخت کانیها در نمونه های دستی مورد استفاده قرار می گیرد.
آزمایشگاه تجزیه مواد معدنی
این ازمایشگاه مجهز به دستگاههای XRF ، XRD ، AAS و دستگاه تجزیه آب (Consort, multi-channel analysers) می باشد. براي اطلاعات بيشتر به بروشور موجود در تابلو اعلانات مراجعه نماييد
آزمایشگاه کانی شناسی نوری
این آزمایشگاه برای آموزش مطالعات میکروسکوپی کانیها و همچنین مطالعات تحقیقاتی دانشجویان و اعضای هیات علمی مورد استفاده قرار می گیرد.
آزمایشگاه کارتو گرافی و فتوژئولوژی
این آزمایشگاه برای آموزش مطالعات عکسهای هوایی و نقشه های زمین شناسی و همچنین مطالعات تحقیقاتی دانشجویان و اعضای هیات علمی مورد استفاده قرار می گیرد.
آزمایشگاه ژئوالکتریک، ژئومغناطیس و IP
این آزمایشگاه مجهز به دستگاههای EM-34 (ساخت شركت Geonics كشور كانادا) برای اندازه گیری مشخصه های الکترومغناطیس در حوزه فرکانس،دستگاه EM-16 (ساخت شركت Geonics كشور كانادا) يكی از پركاربردترين دستگاههاي اكتشافي الكترومغناطيس ژئوفيزيكيVLF (Very Low Frequency) دستگاه WADI (ساخت شركت ABEM کشور سوئد) جزو دستگاههاي VLF و دستگاه GPR (ساخت شركت Sensors & Software Inc. كشور كانادا) که ابزاري براي بررسي زيرسطحي سريع ‚ سبك و ارزان در حوزه فركانس اكتشافات ژئوفيزيكي به روش الكترومغناطيس مي باشد، مجهز است *براي اطلاعات بيشتر به بروشور موجود در تابلو اعلانات مراجعه نماييد
آزمایشگاه لرزه شناسی
این آزمایشگاهع مجهز به دستگاه لرزه نگار Terraloc MK6(ساخت شركت ABEM کشور سوئد) می باشددر لرزه نگاري كم عمق از نوع انعكاسي وانكساري MK6 يك لرزه نگار قابل حمل و كامل با جعبه محافظ آلومينيومي و قابل عمليات در انواع محيطهاي باراني و مرطوب‚ داغ‚پر گرد وغبار‚ برفي و سرد ميباشد. برخي ويژگيهاي كليدي اين دستگاه به شرح زير مي باشد: • بازه بزرگ برداشت داده ها از sμ 25 تا ms 2 كه براي شناخت شكستگيها كافي ميباشد. • طول بازه ثبت كننده از ms 3.2 تا 32.7 ms براي مطالعات moho كافي ميباشد. • سنجش و كنترل كيفي ژئوفون ها و كابلها در محل • اندازه گيري همزمان ميزان نويز كه به صورت گراف بهينه شده ثبت مي گردد. • توانايي ديدن اثر يك يا چند موج بازگشتي و تجزيه و تحليل سريع و دقيق • امكان فيلتر كردن وتجزيه و تحليل طيفهاي مختلف فركانسي • داراي نشان دهنده سرعت موج شكسته شده براي بررسي سريع Target این مطالعات، درتعیین شكستها و حفرات كارستي، انجام عمليات شكست مرزي و بازتابي در خواستگاههاي مطالعات سد و فونداسيون سازه‌هاي عظيم و مطالعات توموگرافي لرزه‌اي، انجام عمليات‌هاي درون چاهي در اكتشاف نفت و بدست آوردن ضرايب ديناميكي خاك با استفاده از سرعت لايه‌ها كاربرد دارد. *براي اطلاعات بيشتر به بروشور موجود در تابلو اعلانات مراجعه نماييد
آزمایشگاه مغناطیس سنجی
این آزمایشگاه مجهز به یک دستگاه مغناطیس سنج (magnetometer) ساخت شرکت ژئومتریکس (Radiometrics) کشور امریکا می باشد،این دستگاه برای اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی و گرادیومتری مغناطیسی مواد و سنگهای زیر سطح زمین مورد استفاده قرار می گیرد. بدین ترتیب می توان مواد و سنگهای دیامغناطیس، پارا مغناطیس و فرو مغناطیس را از یکدیگر تشخیص داد. این دستگاه شدت میدان مغناطیسی کل زمین بر حسب نانو تسلا در ایستگاههای صحرایی و ایستگاه مبناء را اندازه گیری می کند. اندازه گیریها در هر ایستگاه بطور سریع (در حد ثانیه) انجام می شود و نتایج بصورت پروفیلها و نقشه های مختلف مغناطیسی (دو بعدی و سه بعدی) ارائه می گردد. دستگاه مورد نظر مجهز به یک سنسور مغناطیسی حاوی سیال هیدروکربوری مانند نفت برای تولید پروتون بوده و بر اساس روش فیزیکی تشدید مغناطیسی هسته ای (پروتون) عمل می کند. مطالعات مغناطیس سنجی در اکتشافات مستقیم کانسارهای آهن و سایر کانسارهای فلزی و غیر فلزی بطور غیر مستقیم کاربرد فراوانی دارد. علاوه بر این برای تشخیص عمق و ضخامت سنگ بستر و برخی کاربردهای مهندسی دیگر و همچنین در اکتشافات ذخایر ژئوترمال برای تعیین عمق هم دمای کوری بکاربرده می شود. *براي اطلاعات بيشتر به بروشور موجود در تابلو اعلانات مراجعه نماييد
چارت آموزشی
گروه آموزشی - گرایش - مقطع توضیحات تاریخ فایل
اکتشاف معدن - مهندسی اکتشاف معدن - کارشناسی مجموعه دروس(ورودی92وبعد از آن) 1393/11/11 دانلود
ژئوفیزیک - ژئومغناطیس - کارشناسی ارشد برنامه ترم بندی( ورودی 95 به بعد) 1395/5/18 دانلود
استخراج معدن - مهندسی استخراج معدن - کارشناسی مجموعه دروس(ورودی91 و ماقبل آن 1388/6/30 دانلود
ژئوفیزیک - لرزه شناسي - کارشناسی ارشد برنامه ترم بندی( ورودی 95 به بعد) 1395/5/18 دانلود
ژئوفیزیک - ژئوالکتریک - کارشناسی ارشد برنامه ترم بندی( ورودی 95 به بعد) 1395/5/18 دانلود
نفت - مهندسی اکتشاف نفت - کارشناسی ارشد ترم بندی ارشد اکتشاف نفت(ورودی95 به بعد) 1395/6/23 دانلود
اکتشاف معدن - مهندسی اکتشاف معدن - کارشناسی ارشد مجموعه دروس 1394/6/8 دانلود
اکتشاف معدن - مهندسی اکتشاف معدن - کارشناسی ترم بندی(ورودی91 وماقبل آن) 1394/9/28 دانلود
استخراج معدن - مهندسی استخراج معدن - کارشناسی ترم بندی (91 و ماقبل آن) 1394/9/28 دانلود
اکتشاف معدن - مهندسی اکتشاف معدن - کارشناسی برنامه ترم بندی و مجموعه دروس (ورودی92وبعد ازآن) 1393/11/11 دانلود
ژئوفیزیک - گراني سنجي - کارشناسی ارشد برنامه ترم بندی(ورودی 95 به بعد) 1395/5/18 دانلود
استخراج معدن - مهندسی استخراج معدن - کارشناسی ارشد مجموعه دروس 1394/6/8 دانلود
کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی - فرآوری مواد معدنی - کارشناسی ارشد مجموعه دروس 1394/6/8 دانلود
تونل و فضاهای زیرزمینی - تونل و فضاهای زیرزمینی - کارشناسی ارشد ترم بندی 1395/6/17 دانلود
اکتشاف معدن - مهندسی اکتشاف معدن - دکترای تخصصی مجموعه دروس 1394/6/8 دانلود
استخراج معدن - مهندسی استخراج معدن - دکترای تخصصی مجموعه دروس 1394/6/8 دانلود
مکانیک سنگ - مکانیک سنگ - دکترای تخصصی مجموعه دروس 1394/6/8 دانلود
کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی - فرآوری مواد معدنی - دکترای تخصصی مجموعه دروس 1394/6/8 دانلود
مکانیک سنگ - مکانیک سنگ - کارشناسی ارشد ترم بندی 1395/6/17 دانلود
کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی - فرآوری مواد معدنی - کارشناسی ارشد ترم بندی 1395/6/17 دانلود
اکتشاف معدن - مهندسی اکتشاف معدن - کارشناسی ارشد ترم بندی 1395/6/17 دانلود
اکتشاف معدن - مهندسی اکتشاف معدن - کارشناسی مجموعه دروس(ورودی91 و ماقبل آن) 1394/9/28 دانلود
تونل و فضاهای زیرزمینی - تونل و فضاهای زیرزمینی - کارشناسی ارشد مجموعه دروس 1395/1/23 دانلود
استخراج معدن - مهندسی استخراج معدن - کارشناسی ارشد ترم بندی 1395/6/17 دانلود
مهندسی معدن - مهندسی معدن - کارشناسی مجموعه دروس گرایش استخراج(گرایش در سال آخر تعیین می شود) 1395/1/23 دانلود
مهندسی معدن - مهندسی معدن - کارشناسی مجموعه دروس گرایش اکتشاف(گرایش در سال آخر تعیین می شود) 1395/1/23 دانلود
مهندسی معدن - مهندسی معدن - کارشناسی ترم بندی گرایش استخراج(گرایش در سال آخر تعیین می شود) 1395/1/23 دانلود
مهندسی معدن - مهندسی معدن - کارشناسی ترم بندی گرایش اکتشاف(گرایش در سال آخر تعیین می شود) 1395/1/23 دانلود
تابلو اعلانات
عنوان توضیحات تاریخ فایل
فرم مشخصات اساتید حق تدریس - 1395/2/7 دانلود
فرم درخواست کار آزمایشگاهی - 1395/1/23 دانلود
برگه طرح سئوالات امتحانات پايان ترم * 1392/3/4 دانلود
آرم دانشكده * 1392/3/4 دانلود
فرم تعیین داوران فرم تعیین داوران رساله/پایان نامه و زمان دفاع 1391/10/12 دانلود
برنامه پنج ساله آموزشي دانشكده مهندسي معدن ،نفت و ژئوفيزيك * 1391/10/3 دانلود
محورهای پژوهشی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک اولويتهاي پژوهشي 1391/10/3 دانلود
مراحل تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد * 1391/2/25 دانلود
فرم تسویه حساب قراداد پژوهشی * 1391/2/20 دانلود
شیوه نامه نگارش قراردادهای پژوهشی دانشگاه * 1391/2/20 دانلود
فرم طرحهاي پژوهشي نوع (1 ،2 ، 3 و 4) فرم نوع 4 بايستي براي همه پرورپوزالهاي پايان نامه در مقطع تحصيلات تكميلي پر شود و ارسال گردد 1391/2/20 دانلود
فرم تسویه حساب طرح پژوهشی * 1391/2/20 دانلود
راه اندازي سرور داخلي براي دسترسي به فرمهاي آموزشي و اداري به آدرس موجود در فايل راهنما مراجعه فرماييد 1390/10/12 دانلود
شيوه نامه نگارش گزارش كارآموزي و سایر فرمها * 1390/7/5 دانلود
بروشور آزمايشگاه مكانيك سنگ توضيحاتي در خصوص امكانات آزمايشگاه مكانيك سنگ 1390/4/13 دانلود
بروشور آزمايشگاههاي تجزيه مواد معدني توضيحاتي در خصوص آزمايشگاههاي تجزيه دانشكده و امكانات موجود 1389/12/22 دانلود
بروشور آزمايشگاههاي ژئوفيزيك توضيحاتي در خصوص آزمايشگاههاي ژئوفيريك دانشكده و امكانات موجود 1389/12/22 دانلود
راهنماي نگارش مقاله براي نشريه علمي-پژوهشي JME فرمت و راهنماي نگارش 1389/11/24 دانلود
فرم بازدید علمی دانشجویی * 1389/7/28 دانلود
فرم جدید طرح سئوالات امتحانات پایان ترم 1392-3-6 1389/3/19 دانلود
فونت تسعليق به اين فونت براي نمايش صحيح برخي از فرمهاي دانشكده نياز است. 1387/12/1 دانلود
فرم پيشنهاد پروژه كارشناسي FR/FY/12 1387/11/30 دانلود
کارکنان
نام-نام خانوادگی پست سازمانی تلفن پست الکترونیک
. مهدی زارعی کارشناس آزمایشگاههای ژئوفیزیک 2576
. مصطفی نادری کارشناس آزمایشگاههای کانه آرایی و فرآوری موادمعدنی 2209
. حسن طالع زاری کارشناس آزمایشگاههای سنگ شناسی و کانی شناسی 2601-2613
. محمد عباسیان کارشناس آزمایشگاه جذب اتمی 2204-2529
. محمد کبیریان کارشناس آزمایشگاههای XRD و XRF 2206
. نادر زیاری کارشناس آزمایشگاه مکانیک سنگ 2205
. حسین شاه حسینی مسئول دفتر 2527
. علی اکبر رجبی کارشناس آموزش 2516
نشریات علمی دانشکده
Journal of Mining and Environment
Journal of Mining and Environment is an international peer review journal(ISC indexed) in the field of mining and relevant environmental issues and aims to publish original papers, review articles, technical reports and short communications that are expected to be interesting for mining engineers, scientists, geologists and environmental groups that are not published or not being considered for publication elsewhere. JME appears two times, March and September every year. JME offers: Publication within a short period after acceptance On-line publication in advance of the printed journal One journal copy with 5 offprints will be sent to the corresponding author
مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی
«مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی» نشریه‌ای علمی- پژوهشی است و همچنین در پایگاه ISC نمایه شده که در مباحث مرتبط با تونل و سازه‌های زیرزمینی فعالیت دارد. این نشریه با همکاری مشترک دانشگاه شاهرود و انجمن تونل ایران پایه‌گذاری شده است و به صورت دوفصل‌نامه‌ی چاپی و الکترونیکی منتشر می‌شود. در این نشریه تلاش می‌شود نتایج پژوهش‌های بنیادی، توسعه‌ای، کاربردی و مروری ارزشمند برای انواع سازه‌های زیرزمینی اعم از سازه‌های نیروگاهی، تونل‌های حمل و نقل، تونل‌های انتقال آب، تونل‌های شهری، مغارهای ذخیره‌سازی مواد هیدروکربوری، سازه‌های دفاعی و فضاهای معدنی منعکس شود. به منظور تحقق اهداف نشریه، از همه‌ی اندیشمندان و پژوهشگران فعال در زمینه‌های فوق‌الذکر دعوت می‌شود، دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی و پژوهشی خود را از طریق این نشریه با دیگر متخصصین و کارشناسان به اشتراک گذاشته و نقشی ارزنده در توسعه‌ی صنعت تونل‌سازی و فضاهای زیرزمینی کشور داشته باشند.
پژوهشهای ژئوفیزیک کاربردی
با توجه به اهمیت و گسترش روزافزون ژئوفیزیک کاربردی در دنیا و ایران و به منظور آشنایی هر چه بیشتر جامعه متخصصین ژئوفیزیک کاربردی کشور با پژوهش­ های جدید و در حال انجام در این زمینه در دنیا و ایران، دانشگاه شاهرود با محوریت دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک که قدیمی‌ترین دانشکده و در واقع بنیان‌گذار این دانشگاه می‌باشد، پس از جلب موافقت و مشارکت انجمن ژئوفیزیک ایران در انتشار نشریه ه­ای علمی- پژوهشی و تخصصی تحت عنوان "پژوهش ­های ژئوفیزیک کاربردی"، اقدام به اخذ مجوزهای لازم به منظور انتشار این نشریه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نموده است. هدف اصلی این نشریه، شناساندن فعالیت‌ها، پژوهش‌ها و نوآوری‌ها در پیشبرد و توسعه ژئوفیزیک کاربردی و علوم وابسته در کشور به‌صورت مقالات علمی- پژوهشی است. بنابراین چاپ آخرین دستاوردهای پژوهشی جدید، اصیل و بدیع (دارای نوآوری) در زمینه ژئوفیزیک کاربردی در دنیا و به ویژه در ایران به منظور ارتقاء این علم در کشور و افزایش سطح دانش و توانایی پژوهشی افراد متخصص در این زمینه از مهم­ترین اهداف این نشریه محسوب می­شود. با توجه به حیطه ژئوفیزیک کاربردی، محدوده موضوعی مقالات این نشریه اختصاص به بخش ­های مختلف ژئوفیزیک کاربردی در زمینه اکتشافات زیرسطحی از جمله مواد معدنی، هیدروکربوری، آب­های زیرزمینی و منابع زمین­­ گرمایی و بررسی­ های متنوع مهندسی، زیست­ محیطی، زمین­ شناسی و سایر کاربردها خواهد داشت و بنابراین، شاخه­ های مختلف ژئوفیزیک کاربردی از جمله لرزه­ شناسی، گرانی‌سنجی، ژئومغناطیس، ژئوالکتریک و الکترومغناطیس و دیگر شاخه­ های مرتبط را پوشش خواهد داد.

عکس موجود نيست.