Skip navigation

درباره دانشکده
اخبار
اعضای هیات علمی
دانشجویان دکتری
کارکنان
گروه‌های آموزشی
آزمایشگاه
کارگاه
نشریات علمی دانشکده
تابلو اعلانات
چارت آموزشی
دانشکده فیزیک

رئیس دانشکده: مهدی مومنی
با توجه به پيشرفت سريع و گسترش روز افزون علوم وفنون، (علوم پايه و فني مهندسي) در جهان و كاربرد گسترده آنها در صنايع مختلف، لزوم تربيت دانش آموخته در اين رشته ها يكي از اولويتهاي ضروري و اساسي است. رشته فيزيك به عنوان شاخه اي از علوم پايه كه به دنبال كشف قوانين حاكم بر طبيعت مادي است، زير بنا و اساس اكثر شاخه هاي فني و مهندسي مي باشد. با اين ديدگاه، گروه فيزيك دانشگاه صنعتي شاهرود با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دانشگاه صنعتي شاهرود تأسيس و در سال 1375 با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي فيزيك كار خود را آغاز كرد. در اين مدت اين گروه علاوه بر تربيت دانشجو در رشته فيزيك با گرايش هاي مختلف به ارائه دروس پايه و تخصصي جهت دانشجويان ساير رشته هاي علوم پايه و مهندسي پرداخته است كه در اين راستا تا كنون شمار زيادي فارغ التحصيل تحويل جامعه علمي و تحقيقاتي كشور نموده است. با كوشش اعضاء هيأت علمي و مسئولين محترم دانشگاه اين گروه توانست مجوز جذب دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي را از وزارت متبوع اخذ و بتواند از مهرماه 1380 در مقطع كارشناسي ارشد و سپس از مهر 1383 در مقطع دكتري دانشجو بپذيرد. در سال 1383 با تصويب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گروه فيزيك دانشگاه صنعتي شاهرود به دانشكده ارتقاء يافت. همچنين اين دانشكده در پي موافقت شوراي گسترش آموزش عالي در سال 1386 با يكبار پذيرش دانشجو در رشته نانو فيزيك در مقطع كارشناسي ارشد، اقدام به پذيرش دانشجو در سال 1387در اين رشته نموده است.

تلفن تماس: 32395270
تلفن داخلی: 2648
ایمیل:
فیزیک حالت جامد
عنوان توضیحات مقطع
فیزیک حالت جامد دکترای تخصصی
فیزیک حالت جامد کارشناسی ارشد
فیزیک ذرات بنیادی
ندارد
عنوان توضیحات مقطع
فیزیک ذرات بنیادی کارشناسی ارشد
فیزیک هسته ای
ندارد
عنوان توضیحات مقطع
فیزیک هسته ای دکترای تخصصی
نانو فیزیک
ندارد
عنوان توضیحات مقطع
فیزیک کارشناسی ارشد
فیزیک کارشناسی
اتمی و مولکولی
عنوان توضیحات مقطع
آزمايشگاه فيزيك پايه 2 (الكتريسيته و مغناطيس)
جهت ارائه به كليه دانشجويان فني و علوم در دوره كارشناسي مي باشد و شامل آزمايش هاي ذيل مي باشد. 1. دستگاه اسيلوسكوپ و كاربردهاي آن 2. آزمايش اندازه گيري اختلاف فاز و اشكال ليساژو 3. آزمايش مدار مشتق گيري و انتگرال گير به وسيله مدار RC و اسيلوسكوپ 4. آزمايش مربوط به سري و موازي كردن مقاومتها و شناسائي مقاومتها 5. آزمايش قانون اهم و قانون كيرشهف 6. آزمايش مربوط به شارژ و دشارژ خازنها 7.آزمايش مربوط به اندازه گيري ميدان مغناطيسي سيم و لوله و حلقه هاي حامل جريان به استفاده از تسلا متر 8. آزمايش اندازه گيري مؤلفه افقي ميدان مغناطيسي زمين 9. آزمايش مدارهاي RLC,RC,RR در جريان متناوب و تشديد سري 10.آزمايش اندازه گيري مقاومت با پل هاي وتستون و پل تار 11.آزمايش اندازه گيري قانون R=P L/S با سيم هاي متفاوت
آزمايشگاه فيزيك پايه 1 (مكانيك- حرارت و سيالات)
جهت ارائه به كليه دانشجويان فني و علوم در دوره كارشناسي مي باشد و شامل آزمايش هاي ذيل است. 1.آشنايي با وسايل اندازه گيري 2.بررسي قوانين آونگ ساده و محاسبه شتاب ثقل 3.بررسي آونگ و تعيين شتاب ثقل 4.بررسي حركت سقوط آزاد و تعيين شتاب گرانش زمين در آزمايشگاه 5.بررسي حركت پرتابي تحقيق قوانين حركت به كمك ماشين آتوود 6.بررسي قوانين اصطحكاك 7.تعيين ضريب ثابت فنرها و تعيين g به وسيله آن 8. تحقيق اصل بقا و اندازه گيري خطي 9.بررسي برخورد الاستيك و غير الاستيك 10.گشتاور نيروها و تعيين برآيند نيروها 11.اندازه گيري كشتاور لختي و مطالعه حركت ژيروسكوپ
آزمايشگاه فيزيك پايه 3 (اپتيك هندسي)
جهت ارائه به دانشجويان دوره كارشناسي مي باشد و شامل آزمايش هاي ذيل مي باشد. 1.بررسي پديده تشديد در تار مرتعش و لوله صوتي بسته 2.تعيين ضريب انبساط خطي جامدات 3.بررسي قوانين گازها(بويل-ماريوت-شارلگيلوساك-عمومي گازها) 4.گرما سنجي 5.تعيين گرمائي ويژه به روش سرد كردن 6.بررسي انتشار و انعكاس نور و آينه ها 7.بررسي شكست و بازتاب نور در ديوپترهاي متفاوت 8.بررسي عدسيهاي محدب و معقر 9.بيناب نماي منشوري 10.اندازه گيري ضريب شكست جامدات و مايعات با استفاده از ميكروسكوپ 12.بررسي كيفي قطبش نور 13.تداخل و پراش نور
آزمايشگاه فيزيك جديد
جهت ارائه به كليه دانشجويان رشته فيزيك در دوره كارشناسي مي باشد و شامل آزمايش هاي ذيل مي باشد. 1.اندازه گيري e/m با استفاده از ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي 2.اندازه گيري بار الكتريكي الكترون با استفاده از روش قطره روغن مليكان 3.بررسي پديده فوتوالكتريك و تعيين ثابت پلانك 4.اندازه گيري طيف اتمي سيستم هاي دو الكتروني He و Hg 5.تحقيق قانون استفان-بولتزمن و قوانين لامبرت در مورد تابش جسم سياه 6.آزمايش فرانك هرتز 7.بررسي پديده زيمن 8.بررسي اثر هال در نقره و مس 9.تداخل سنج مايكلسن
آزمايشگاه اپتيك
جهت ارائه به دانشجويان رشته فيزيك و شامل آزمايشهاي ذيل مي باشد. 1. پراش فرانهوفر-توري پراش 2.پراش فرانهو فرازيك، دو و چند شكاف، پلاريمتري 3. بررسي قطبش نور 4. گوه هوا، حلقه هاي نيوتن 5. آينه لويد، دو آينه فرنل 6. دو شكاف يانگ، دو منشور فرنل 7. برسي و تحقيق در معادلات فرنل 8. اثر فاراده 9. اندازه گيري سرعت نور 10. اثر كپر
آزمايشگاه فيزيك هسته اي
جهت ارائه به دانشجويان رشته فيزيك و شامل آزمايش هاي ذيل مي باشد.1. تعيين مشخصه آشكار ساز گايگر 2. زمان مرگ آشكار ساز گايگر 3. شمارش هاي كتره اي 4. اندازه گيري كارآيي آشكار ساز گايگر براي پرتوهاي گاما 5. برد ذرات تتا 6. برد اشعه گاما 7. تعيين طيف گاماي چشمه هاي راديو اكتيو توسط آشكار ساز سوسوزن و 8.شمارش پديده هاي هم زماني
آزمايشگاه رشد بلور و نانوفیزیک
جهت ارائه آزمایشگاه نانوفیزیک به دانشجويان دوره كارشناسي ارشد نانوفیزیک و همچنین انجام پروژه های تحقیقاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی حالت جامد و نانوفیزیک مي باشد و شامل تجهیزات ذيل است. دستگاه تبخیر در خلا، دستگاه لایه نشانی اسپری، دستگاه لایه نشانی الکتروانباشت، دستگاه لایه نشانی غوطه وری، دستگاه لایه نشانی دورانی، کوره تیوبی 1800 درجه سانتیگراد، کوره تیوبی خلا بالا، کوره الکتریکی 1100درجه سانتیگراد.
آزمايشگاه بررسي و مشخصه يابي لايه هاي نازك
***Scanning tunneling microscope میکروسکوپ تونلی (STM) ابزاری بسیار پرکاربرد در زمینه صنعتی و تحقیقات بنیادی می باشد که قادر است عکس هایی با ابعاد اتمی از سطوح رساناها برای محققین فراهم آورد . این ایزار تصاویری سه بعدی از سطوح مهیا می کند که به ا جازه می دهد بررسی دقیقی از پستی و بلندی های سطوح و ابعاد مولکول های روی سطح داشته باشیم . دستگاه موجود ، ساخت پژوهشگران ایرانی در شرکت "نما" می باشد *** UV-Visible 1800 Shimadzu (UV spectrophotometer) این وسیله جهت بررسی طیف های جذب ، نشر و بازتابش از سطوح متنوع به کار می رود و قادر است امواجی با طول موج 190 تا 1100 نانومتر و پهنای باند 1 نانومتر را با فناوری Double Beam ساطع نماید . لازم به ذکر است که بررسی تمام طیف های فوق الذکر به صورت سخت افزاری و دقیق ( و نه صرفا محاسباتی ) اندازه گیری می شوند . *** 4Probe - Four point probe Jandel Multiheight Probe ابزاری کارآمد جهت بررسی مقاومت سطحی می باشد که می توان ارتفاع پروبهای آن را متناسب با سطح نمونه تنظیم نمود و این قابلیت را داراست که برای نمونه هایی حتی با ضخامت" 10 به کار رود . این دستگاه ساخت شرکت Jandel می باشد .
چارت آموزشی
گروه آموزشی - گرایش - مقطع توضیحات تاریخ فایل
نانو فیزیک - فیزیک - کارشناسی ارشد ترم بندی کارشناسی ارشد فیزیک کلیه گرایشهای گروه حالت جامد 1393/9/19 دانلود
نانو فیزیک - فیزیک - کارشناسی مجموعه دروس كارشناسي فيزيك و برنامه ترم بندي (ويرايش) 1388/9/21 دانلود
تابلو اعلانات
عنوان توضیحات تاریخ فایل
سرفصل دروس کارشناسی ارشد فیزیک همه گرایشها جدول دروس به همراه مشخصات کامل هر درس جهت همه گرایشهای فیزیک در مقطع کارشناسی ارشد 1393/9/19 دانلود
جدول دروس فیزیک مهندسی مقطع کارشناسی جهت دانشجویان رشته فیزیک مهندسی 1393/9/19 دانلود
چارت دانشجویان رشته فیزیک مقطع کارشناسی جهت دانشجویان رشته فیزیک 1393/9/19 دانلود
دستور العمل ایمنی آزمایشگاه ها جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی 1391/7/16 دانلود
کارکنان
نام-نام خانوادگی پست سازمانی تلفن پست الکترونیک
. سمانه عرب کارشناس آموزش دانشکده 2650
. هایده جعفریان کارشناس آزمایشگاه آموزشی 2604
. محمد مهدی شهیدی کارشناس آزمایشگاه های تحصیلات تکمیلی 2210 mmahdishahidi@gmail.com
. سیدمهدی آقایان کارشناس و مسئول دفتر رئیس دانشکده 2648-32395270 m_mahdi4000@yahoo.com
. علی عسگری کارشناس آزمایشگاه های تحقیقاتی 2210-2488 mehregan.tmu@gmail.com
نشریات علمی دانشکده