Skip navigation اخبار و رويدادها: انتصابات جدید در دانشکده های فیزیک و مکانیک دانشگاه شاهرود
24 شهريور 1392 - 08:29:11
انتصابات جدید در دانشکده های فیزیک و مکانیک دانشگاه شاهرود

رئیس دانشگاه شاهرود طی احکام جداگانه ای معاونان آموزشی و پژوهشی و مدیران گروه های آموزشی دانشکده های فیزیک و مکانیک را منصوب کرد.

رئیس دانشگاه شاهرود طی احکام جداگانه ای دکتر مهدی مؤمنی و دکتر محمدباقر رحمانی استادیاران دانشکده فیزیک را به ترتیب به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی و مدیر گروه فیزیک حالت جامد این دانشکده برای مدت دو سال منصوب کرد. همچنین دکتر علی جباری مقدم استادیار دانشکده مهندسی مکانیک به سمت مدیر گروه حرارت و سیالات این دانشکده و دکتر محمد جعفری به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک منصوب شدند. دکتر علی مرادزاده،دکتر خلیل اژدری را به مدت دو سال دیگر در سمت مدیریت گروه آب و خاک ابقاء نمود.

همچنین دکتر مرادزاده طی نامه ای از زحمات و تلاش های دکتر علی سررشته داری در مدت تصدی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مکانیک، دکتر مهدی مؤمنی در مدت تصدی مدیریت گروه فیزیک حالت جامد و دکتر محمود چهارطاقی در مدت تصدی مدیریت گروه حرارت و سیالات تقدیر و تشکر کرد.


نويسنده: مسئول روابط عمومی | همه خبرهاي اين نويسنده | همه خبرها| تعداد بازدید کننده ها: 318| تعداد بازدید کننده های امروز: 2


نام:         پست الکترونيک:
امتیاز شما به این خبر:
12345


نظر شما: